Mechelen

Als eerste schepen is Marc bevoegd voor diversiteit, integratie, onderwijs, burgerzaken en juridische zaken.
Zo is hij mee de kracht van verandering in zijn stad.

Al van de start van de legislatuur, beet hij zich vast in het taalactieplan. Doel van dit plan is Mechelaars te helpen een goede kennis van het Nederlands uit te bouwen.
Taalvaardigheid is  noodzakelijk om werk te vinden en om je te integreren in de maatschappij.

Maar ook de capaciteitsproblemen in Mechelse lagere scholen zijn een bijzonder aandachtspunt voor hem.
Dankzij zijn inzet konden op Vlaams niveau budgetten vrijgemaakt worden voor een uitbreiding van verschillende scholen.

Maar ook de viering van jubilarissen en 100-jarigen maakt deel uit van de dagtaak van Marc. Elke 100-jarige bezoekt hij persoonlijk en maandelijks ontvangt hij jubilarissen op het stadhuis.
Op jaarbasis worden er meer dan 300 koppels door Marc in de echt verbonden.

Nieuws over dit onderwerp

“Wat écht telt, zijn die mensenlevens”

De stad Mechelen wil de heldenstatus van Michel Everaerts (48) laten bevestigen door het internationaal erkende Carnegie Hero Fund. De conciërge had op zaterdag 4 november een belangrijk aandeel in de …

6 miljoen euro extra voor scholen die sportzalen delen

Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, kreeg gisteren Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA) op bezoek. De Mechelse school is een van de 53 scholen in Vlaanderen die haar …

Louis en Louisa diamanten paar

Louis Polfliet (87) en Louisa Selleslagh (87) uit Leest (Mechelen) kregen schepen Marc Hendrickx (N-VA) op bezoek om hen te feliciteren voor hun diamanten huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft twee …