Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, vast lid van de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie en plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Binnen de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking leg ik me toe op het domein Internationale Samenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met het lot van de staatloze volkeren en ontwikkelingssamenwerking.

In de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als advocaat en eerste schepen van Mechelen. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale huisvesting en armoedebestrijding.  

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting werk ik rond de capaciteitsproblemen binnen het onderwijs.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor mobiliteit en de bruggen in de Mechelse regio, voor kinderrechten en voor onderwijs.

Ten slotte vertegenwoordig ik de N-VA ook in het Beneluxparlement, waar ik voorzitter ben van de commissie Buitenlandse Zaken; en in het Comité van de Regio's, waar ik lid ben van de European Alliance-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid

van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een advies over het in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende voorstel van resolutie om het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien

van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
1126 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Sociale verhuurkantoren - Uitbetaalde schadevergoedingen (2)

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
713 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen - Uithuiszettingen

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
714 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Sociale verhuurkantoren (SVK's) - Huurachterstanden

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
716 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het verzet van Toerisme Vlaanderen tegen Waalse reclame voor Vlaamse steden

van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts
2513 (2016-2017)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen, met bijlagen, bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 13 december 2012 te Genève

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Jan Van Esbroeck
1190 (2016-2017) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2