Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, vast lid van de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie en plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Binnen de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking leg ik me toe op het domein Internationale Samenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met het lot van de staatloze volkeren en ontwikkelingssamenwerking.

In de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als advocaat en eerste schepen van Mechelen. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale huisvesting en armoedebestrijding.  

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting werk ik rond de capaciteitsproblemen binnen het onderwijs.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor mobiliteit en de bruggen in de Mechelse regio, voor kinderrechten en voor onderwijs.

Ten slotte vertegenwoordig ik de N-VA ook in het Beneluxparlement, waar ik voorzitter ben van de commissie Buitenlandse Zaken; en in het Comité van de Regio's, waar ik lid ben van de European Alliance-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is

van Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
1360 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys
1365 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid

van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Leegstand en verkrotting - Voorkooprecht lokale besturen

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
885 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Schuldbeheer en financiële bewindvoering - Vertraging bij inning huur

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
907 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Sociale huisvestingsmaatschappijen - Participatie van de Vlaamse overheid

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
870 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de nakende staaloorlog met de Verenigde Staten

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
20 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de opdracht van bvba Camelot Vastgoedbescherming met betrekking tot het beheer van de leegstand in de sociale huisvesting

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
2776 (2016-2017)

Verslag van de gedachtewisseling over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Jelle Engelbosch en Dirk de Kort
1264 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2