Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, vast lid van de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie en plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Binnen de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking leg ik me toe op het domein Internationale Samenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met het lot van de staatloze volkeren en ontwikkelingssamenwerking.

In de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als advocaat en eerste schepen van Mechelen. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale huisvesting en armoedebestrijding.  

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting werk ik rond de capaciteitsproblemen binnen het onderwijs.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor mobiliteit en de bruggen in de Mechelse regio, voor kinderrechten en voor onderwijs.

Ten slotte vertegenwoordig ik de N-VA ook in het Beneluxparlement, waar ik voorzitter ben van de commissie Buitenlandse Zaken; en in het Comité van de Regio's, waar ik lid ben van de European Alliance-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen

van Lorin Parys, Lies Jans, Marc Hendrickx, Tine van der Vloet, Peter Persyn en Elke Sleurs
1405 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid

van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is

van Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
1360 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de terdoodveroordeling van de Iraanse gastprofessor Djalali

van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
829 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Malawi - Hekserij en vampirisme

van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
47 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Sociale huisvesting - Beleid bij kraking

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
99 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2