6 miljoen euro extra voor scholen die sportzalen delen

Door Marc Hendrickx op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Mechelen

Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, kreeg gisteren Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA) op bezoek. De Mechelse school is een van de 53 scholen in Vlaanderen die haar sportinfrastructuur deelt met lokale sportclubs. Tijdens het bezoek maakten de ministers ook bekend dat ze 6 miljoen euro vrijmaken voor een nieuwe subsidieronde.

Vorig jaar lanceerde minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Sport Philippe Muyters een eerste oproep naar de scholen om hun sportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te stellen voor sportverenigingen. Dikwijls is dat om praktische redenen niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer er geen aparte toegang tot de turnzaal is buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het materiaal en over de grotere exploitatiekosten...

“Met de 2,7 miljoen euro die we daarvoor ter beschikking hadden, hebben we 53 scholen subsidies gegeven. Toen was het geld op. Dat bedrag willen we volgend jaar verdrievoudigen en we maken daar 6 miljoen euro extra voor vrij”, kondigen de ministers aan tijdens hun Mechels schoolbezoek. Scholen kunnen een subsidie tot 230.000 euro krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnzalen en zwembaden.

“Ik ben ontzettend blij met het succes van de eerste oproep. Als het ons één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er grote interesse is bij onze scholen en sportclubs om samen te werken”, zegt minister Muyters.

Minister Crevits treedt haar collega bij in de oproep. “Door de scholen open te stellen brengen we mensen samen. Tot begin februari kunnen dossiers ingediend worden. Daarna buigt een jury zich over de dossiers en verdelen we de toelagen.”

700 gebruiksuren extra

De nieuwe oproep werd in campus Caputsteen gelanceerd omdat zij dit jaar 1 van de 53 uitverkorenen waren. De school kreeg 78.000 euro subsidies. “Het grootste deel van de toelage hebben we besteed aan energie­besparende maatregelen. Het is een win-winsituatie omdat de energiefactuur van de school naar beneden gaat en we na schooltijd en tijdens vakanties onze sportzaal aan verenigingen tegen betaalbare prijzen kunnen aanbieden”, zegt directrice Katie Steemans van het KA Busleyden. “Door onze sportzaal na schooltijd en tijdens vakanties open te stellen voor sportverenigingen willen we 700 extra gebruiksuren per jaar realiseren. De opbrengst investeren we in het vernieuwen van ons sportmateriaal, want dat verslijt ook als het weinig of niet gebruikt wordt. Nu werken we samen met twee turnverenigingen uit Mechelen en een turnvereniging die jaarlijks een sportkamp organiseert, maar we hebben nog ruimte en zoeken nieuwe partners.”

Nieuw is dat elke school die een subsidie ontvangt ook over een AED-toestel ( automatische externe defibrillator, red.) moet beschikken. Dat moet aan de buitenmuur komen, zodat heel de buurt ervan gebruik kan maken.

“Ook onze filosofie”

Schepenen Walter Schroons (CD&V) en Marc Hendrickx (N-VA) zijn gewonnen voor de oproep van ministers Crevits en Muyters. “Dat is ook de filosofie waar we in onze stad naar streven. Een voorbeeld is dat van de nieuwbouw van school De Baan, na de brand van enkele jaren geleden. De stad heeft meer geïnvesteerd in de aanbouw van een zaaltje, dat nu ook toegankelijk is voor de buurt en sportverenigingen”, vinden ze.

015.20.21.74, www.BAcaputsteen.be

leo de nijn ■

Gazet van Antwerpen/Mechelen, Do. 09 Nov. 2017, Pagina 18

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is