“Bestuursakkoord is precies catalogus van Dreamland”

Door Marc Hendrickx op 29 januari 2019, over deze onderwerpen: Mechelen

Bij aanvang van de Mechelse gemeenteraad is dinsdagavond twee uur lang gedebatteerd over het bestuursakkoord van Vld-Groen-m+. De oppositie van N-VA, Vlaams Belang, sp.a, CD&V en PVDA was erg kritisch, vooral over de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de plannen.

Het was Fabienne Blavier (Vld-Groen-m+), de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, die het initiatief nam voor het debat. “Deze catalogus - want dat lijkt het wel, met 545 voorstellen - biedt voor elk wat wils. Het is precies het leveringsprogramma van 3 Suisses, Neckerman of beter nog Dreamland. Alleen staan in die catalogi de prijzen erbij, hier niet”, zegt Marc Hendrickx, fractieleider voor N-VA. “Zoals u in de aanhef schrijft, legt u de lat hoog. U legt ze alleen zo hoog dat u er niet meer aan geraakt zonder hoogtewerker.” Hij vraagt zich af waarom het nieuwe stadsbestuur met plannen voor de grote prioriteiten wacht tot het najaar. “Alsof eerst de verkiezingen in mei achter de rug moeten zijn”, klinkt het.

Het stadsbestuur nodigde de oppositie uit om constructief mee te werken. “Welnu, wij willen daar aan meewerken, maar niet blindelings, niet door de ogen te sluiten voor anomalieën, groteske voorstellen of onhaalbare wensdromen. Show me the money”, zegt Hendrickx.

Sekte van Hare Krishna

“Wij zullen het niet nalaten om punten van het bestuursakkoord op de agenda te zetten als er geen schot in komt”, zegt Frank ­Creyelman, fractieleider van Vlaams Belang. Hij hekelt ook de “positieve mantra die heerst, als een sekte van Hare Krishna, maar dan verbinden en diversiteit. Van de veertien kabinetsmedewerkers is er wel maar eentje van allochtone afkomst. De veiligste plek van Mechelen is het kerkhof.”

Fractieleidster Caroline Gennez (sp.a): “De rode draad in het bestuursakkoord zijn de bezorgdheden die we al aanhaalden”, zegt ze. Tegelijk vraagt ze zich wel af waarom het bestuur pas in het najaar met plannen komt voor de grootste prioriteiten: mobiliteit, kinderarmoede en ondernemen. “Zou het te maken hebben met de staat van de stadsfinanciën of de verkiezingen? De vraag stellen, is ze beantwoorden”, geeft Gennez aan. Zij hekelt dat er tijdens de gemeenteraad al meteen woningen worden verkocht. “Kijk naar mijn daden, maar luister niet naar mijn woorden”, zegt de politica. Daarmee doelen de socialisten op het engagement om honderden sociale woningen bij te creëren.

Openheid over toekomst

“Ik zie dat het bestuursakkoord voortbouwt op het positieve beleid dat we de voorbije jaren samen hebben gevoerd”, zegt Wim Soons, fractieleider van CD&V. Hij is tevreden dat Vld-Groen-m+ voorstellen van de oppositie heeft opgenomen. Zijn partij vraagt wel inspanningen om de Mechelaar meer te betrekken. “Voorts vragen we duidelijke budgettaire plannen van dit stadsbestuur, want de ongerustheid neemt toe. Tegelijk vragen we ook dat onze burgemeester minstens even open is over zijn toekomst als de Antwerpse burgemeester nu hij lijsttrekker is voor het Vlaams Parlement”, legt Soons uit.

Gemeenteraadslid Dirk Tuypens (PVDA) vindt dat er nog te weinig aandacht is voor armoedebestrijding. “Het is vreemd dat het nog tot eind 2019 duurt eer er een beleidsplan rond armoede komt. Nochtans hebben armoedeorganisaties heel wat concrete voorstellen gedaan”, zegt hij.

Ambitieus zijn

“Gaan we alle punten realiseren? Wellicht niet, maar we moeten ambitieus zijn”, reageert ­Kristof Calvo, fractieleider van Vld-Groen-m+. “Het is goed dat dit stadsbestuur heeft beslist om de tijd te nemen en samen met de Mechelaars na te denken over onze stad. Het zou dom zijn om die creativiteit en het engagement van de Mechelaars niet te gebruiken”, zegt Calvo.

Hij herhaalt de ambitie om de stadsschuld deze bestuursperiode te laten dalen tot minder dan 200 miljoen euro. Tegelijk wil de stad 18 miljoen per jaar blijven investeren. “We hebben de voorbije achttien jaar noodzakelijk zwaar geïnvesteerd. Samen met N-VA, CD&V en sp.a. Nu we alleen besturen, bouwen we de schulden af. Daar mag u ons op afrekenen. We beseffen dat de plannen veel energie vragen”, zegt burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+).

Sven Van Haezendonck ■

Gazet van Antwerpen/Mechelen - Waas,
Di. 29 Jan. 2019, Pagina 19

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is