Boodschap aan premier Bettel

Door Marc Hendrickx op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

De Luxemburgse premier Bettel bezocht het Vlaams Parlement. Ik had een boodschap voor hem. Over de rol die de EU speelt en hoort te spelen.

 

Geachte Premier,

Het is bijna één jaar geleden dat de Britse premier May de procedure voor de uittreding uit de Europese Unie definitief in gang zette. De gevolgen van die Brexit zijn ondertussen duidelijk, niet in het minst voor Luxemburg en Vlaanderen. Na Ierland en Nederland volgen wij in het rijtje van hardst getroffen EU-lidstaten. De nakende uitstap van het UK uit de Unie valt te betreuren, maar het is wel de realiteit waar wij als beleidsmakers een antwoord op moeten formuleren. 

Zeker voor Vlaanderen en Luxemburg is een goed akkoord van levensbelang. Dat betekent: een handelsvriendelijke Brexit. Een gelijk speelveld en billijke financiële bijdragen is daarbij onontbeerlijk en laat net dat de lijn zijn die onze minister-president vanaf dag één heeft uitgezet en die wellicht ook voor Luxemburg van toepassing is.

Net als U vinden wij dat de Brexit de betekenis van het volwaardig EU-lidmaatschap niet mag ondergraven. De meerwaarde van volwaardig lidmaatschap wordt alweer bewezen door de delicate oefening die momenteel rond Noord-Ierland wordt gemaakt.

De Brexit dwingt ons meer dan ooit tot samenwerking. Meer dan ooit tevoren moeten Vlaanderen en Luxemburg hun gezamenlijke economische belangen verdedigen. Luxemburg sluit vandaag buiten het BLEU-kader zelf bilaterale handelsakkoorden af, gezien de obstinate weigering van Brussel en Wallonië om dat nog te doen. Dat moet bij ons toch alarmbellen doen afgaan. Jammer dat Vlaanderen deze kansen mist, maar we begrijpen volkomen dat Luxemburg wél vooruit wil.

Collega’s,

Vlaanderen en Luxemburg stonden aan de wieg van het Europese project. Vandaag woedt het debat over de toekomst van onze Unie sterker dan ooit.  Laat het duidelijk zijn : nog altijd betekent de EU een absolute meerwaarde. Vlaanderen heeft – net als Luxemburg- alle belang bij een slagkrachtige Unie. We hebben nood aan een Unie die focust op die bevoegdheden die concrete meerwaarde bieden. Een Unie die van onderuit wordt opgebouwd en rekening houdt met de Vlaamse en Luxemburgse belangen.

De Unie is meer dan een economisch project. Het is ook een verhaal van vrede en burgerrechten. We mogen niet uit het oog verliezen waar die Unie voor zou moeten staan. Dat de Europese Commissie blijft zwijgen over het opsluiten van politieke gevangenen in één van haar lidstaten is onbegrijpelijk. Dat het die praktijken zelfs goedkeurt moet elke Europese democraat tegen de borst stoten. Even onbegrijpelijk is dat de toetredingsonderhandelingen met het Turkije van Erdogan nog steeds niet zijn stopgezet, terwijl dat land volop betrokken is bij het humanitaire drama dat zich vandaag in de Koerdische gebieden voltrekt.

Collega’s,

Welke plaats hebben wij in dat Europese verhaal?  Luxemburg bewijst dat je niet groot hoeft te zijn om een rol van betekenis te spelen.  Vlaanderen, met 6,5 miljoen inwoners en ook qua oppervlakte een veelvoud van het Groothertogdom, mag dan ook geen angst hebben om haar plaats op te eisen. Vlaanderen wil én moet volwaardig mee aan de Europese tafel. De Vlaamse Regering toonde onder impuls van de minister-president alvast die ambitie door een duidelijke kijk op de EU uit te werken en uit te dragen.

Een doorstart voor Europa is voor ons niet hetzelfde als een grote institutionele hervorming of verdragswijziging. De Visienota van de Vlaamse Regering stelt de zaken glashelder: werk maken van een Unie die het vertrouwen herstelt van de burgers en grotere legitimiteit nastreeft door dialoog met de parlementen van de lid- en deelstaten.

Dat mag gebeuren aan verschillende snelheden. Als een aantal lidstaten het voortouw wil nemen op domeinen die ook voor de Vlamingen interessant zijn, moeten ook wij kunnen deelnemen. De Vlaamse Regering ziet de Benelux als een natuurlijke voortrekker in dit proces. Terecht. Sinds haar oprichting is de Benelux een belangrijk regionaal samenwerkingsverband binnen de Unie. De goede resultaten die deze trilaterale kan voorleggen op vlak van mobiliteit, energie, arbeidsmobiliteit en de strijd tegen sociale fraude bewijst  haar meerwaarde. Persoonlijk zie ik nog mogelijke synergie op vlak van buitenlandse representatie, zoals het delen van ambassades of het opzetten van gezamenlijke buitenlandse posten. Als twee relatief kleine maar betekenisvolle donors met focus op Afrika zouden we ook daar mijn inziens elkaar moeten kunnen vinden.

Mijnheer de Voorzitter, ik rond af. 

Mijnheer BETTEL, wij delen de ambitie om een voorloper in de EU te blijven.

Laat ik meteen bij deze afsluiten met een warme oproep om die goede banden te bewaren en te versterken. Meer dan ooit zijn Vlaanderen en Luxemburg bondgenoten die belangen, visie en waarden delen. Of om het op z’n Letzebuergisch te zeggen: mir hunn dech gär ! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is