Hoofddoek wel. Hoofddoek niet. Hoofddoek misschien.

Door Marc Hendrickx op 3 juli 2018, over deze onderwerpen: Mechelen

De saga in Gent van afgelopen dagen maakt de tweespalt tussen sommige partijen pijnlijk duidelijk. Aan de ene kant een partij die scholen wilt opleggen hoofddoeken toe te staan, aan de andere kant een partij die daar absoluut tegen is.

In Mechelen staan die twee partijen keurig naast elkaar op eenzelfde lijst. Wat is dan het standpunt van die lijst? Daar weten we niets van. Maar ons standpunt is glashelder. N-VA is tegen het dragen van religieuze symbolen bij rechtstreeks klantencontact in de openbare dienstverlening en in overheidsgebouwen. Geen kruisjes, hoofddoeken of andere aan het loket, in de sporthal of bij de stedelijke kinderopvang.

Het punt staat nu niet beschreven in het Mechels bestuursakkoord. Maar dat zal het voor ons wel moeten zijn in de volgende legislatuur.

“Wij pleiten voor een dergelijk verbod omdat wij het neutraliteitsprincipe voorop plaatsen. De overheid en haar dienstverlening zijn perfect neutraal. De scheiding van Kerk en staat is immers een van onze basisbeginselen”, stelt Marc Hendrickx, schepen van integratie en onderwijs.

Duidelijkheid rond religieuze symbolen noodzakelijk

Lijsttrekker Freya Perdaens: “Het is duidelijk dat Groen en Open Vld verschillen van mening wat betreft religieuze symbolen in stedelijke scholen en openbare dienst. Dat is hun goed recht. Maar betrokkenen zijn niet gediend met deze onduidelijkheid. Omdat beide partijen in Mechelen op dezelfde lijst staan, vraag ik mij af waarvoor de Mechelaars kiezen als ze op die lijst stemmen: voor of tegen zo’n verbod op religieuze of ideologische symbolen?

N-VA Mechelen maakt van identiteit een speerpunt bij de verkiezingen. Met de slogan Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen trekken we in oktober naar de kiezer.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is