Nieuws over dit onderwerp

31 Vlaamse gemeenten (waarvan 9 in provincie Antwerpen) mogen afzien van sociaal voorkooprecht

Op woningen in het lokale onbewoonbaar- en leegstaandsregister rust een voorkooprecht. Wie zulke woning wil verkopen moet deze eerst aanbieden aan de gemeente en lokale sociale huisvester. Gemeenten …

Werk opnieuw opgepikt in de vakpers

De vakpers pikte enkele van mijn vragen in het Vlaams Parlement op.  …

Parlementair werk opgepikt

Op regelmatige basis pikt 'Publiek Domein' van Wolters Kluwer mijn parlementair werk op. In de meest recente uitgave werden 2 vragen over leegstand en verkrotting aangehaald en een derde vraag over …