Marc Hendrickx

Marc Hendrickx (Mechelen, 8 augustus 1968) is sinds de oprichting actief bij de N-VA. Hij is sinds 2000 gemeenteraadslid in Mechelen en sinds 2009 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. In januari 2013 werd hij eerste schepen van Mechelen, bevoegd voor diversiteit, integratie, burgerzaken, onderwijs en juridische zaken 

Van opleiding is Marc Hendrickx licentiaat rechtsgeleerdheid, met een bachelor in de Wijsbegeerte en geagregeerde voor het hoger onderwijs. Hij studeerde in 1993 af aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien werkte hij onder andere als advocaat en docent.

Als scholier en student was hij actief bij de Volksuniejongeren VUJO Van bij de oprichting van de N-VA zetelde hij in het nationale bestuur van de partij. In 2000 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Mechelen. Van 2001 tot 2007 was hij voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij "de Mechelse Goedkope Woning". Hij werkte als beleidsadviseur bij verschillende kabinetten in de federale regering. In 2009 werd bij de Vlaamse verkiezingen 2009 in het Vlaams Parlement gekozen. In het Vlaams Parlement is hij effectief lid van de commissies Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking én Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Hij zetelt eveneens in het Comité van de Regio's en het Beneluxparlement. In 2010 werd hij verkozen tot voorzitter van de commissie Buitenland van de Benelux, als eerste Vlaams-nationalist ooit in de geschiedenis van deze instelling.

Hendrickx is lid van de Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA) en de parlementaire vereniging Vlaanderen/Zuid-Afrika. Hij onderhoudt contacten met de vertegenwoordigers van staatloze volkeren zoals het de Westelijke Sahara, Tibet en de regering van Somaliland.

Advocaat

Marc Hendrickx is beroepshalve advocaat. Dit is zijn politieke webstek. Voor meer info over zijn professionele (juridische) activiteiten mailt U naar hendrickx.marc [at] skynet.be of belt U naar 015/21.92.30 of 0495/10.17.27. U kunt tevens faxen op 015/27.22.01.