Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx, Karl Vanlouwe, Marc Hendrickx op 13 september 2018, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Diplomatie, Afrika

De zesdaagse rondreis van minister Didier Reynders aan het Afrikaanse continent roept vragen op bij N-VA-parlementsleden Peter Luykx, Karl Vanlouwe en Marc Hendrickx. Het bezoek, dat de minister langs Benin, Zuid-Afrika, Angola en Congo-Brazzaville voerde, leidde tot enkele controversiële titels in …

Door Marc Hendrickx op 31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Mechelen

De stad Mechelen is op zoek naar zo'n tweehonderd kandidaat-buddy's. De stad wil hen inzetten als naschoolse begeleider voor leerlingen die zich niet goed voelen op school en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. "Sommige leerlingen hebben het wat moeilijker op school. Deze leerlingen hebben nood …

Door Marc Hendrickx op 23 augustus 2018, over deze onderwerpen: Mechelen

De stad Mechelen gaat - als onderdeel van haar Taalactieplan -- samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie Open School vzw. Het doel van de overeenkomst is om de 'digitale geletterdheid' bij maatschappelijk kwetsbare Mechelaars te verhogen. "Sinds twee jaar staat er computerinfrastructuur ter …

Door Marc Hendrickx op 17 augustus 2018, over deze onderwerpen: Mechelen

De schoolstraat aan basisschool GO Shil!, die op het einde van vorig schooljaar werd ingericht, wordt vanaf het begin van volgend schooljaar permanent. Door zowel de Louizastraat als het O.L.-Vrouwekerkhof autovrij te maken tijdens de ochtend- en avondspits werd geprobeerd om de chaotische situatie …

Door Marc Hendrickx op 10 augustus 2018

De stad Mechelen voorziet een toelage van 400 euro voor TAM-TAM (Taal Activiteiten Mechelen). Met dat geld kan de organisatie didactisch materiaal aan­kopen, vormingen geven aan haar vrijwilligers en activiteiten organiseren met de doelgroep. TAM-TAM zet zich intussen al ruim tien jaar in voor het …

Door Marc Hendrickx op 1 augustus 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Lokale overheid, Nederlands in de Rand

Er worden in de faciliteitengemeenten steeds minder Franstalige aanslagbiljetten aangevraagd. Het totaal daalde van 2340 biljetten in 2007 tot 1076 vorig jaar. Voor Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx bewijst de daling het gelijk van de Vlaamse rondzendbrieven. “Het is nu duidelijk dat een aantal …