Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, vast lid van de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie en plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Binnen de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking leg ik me toe op het domein Internationale Samenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met het lot van de staatloze volkeren en ontwikkelingssamenwerking.

In de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als advocaat en eerste schepen van Mechelen. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale huisvesting en armoedebestrijding.  

Als plaatsvervangend lid van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting werk ik rond de capaciteitsproblemen binnen het onderwijs.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor mobiliteit en de bruggen in de Mechelse regio, voor kinderrechten en voor onderwijs.

Ten slotte vertegenwoordig ik de N-VA ook in het Beneluxparlement, waar ik voorzitter ben van de commissie Buitenlandse Zaken; en in het Comité van de Regio's, waar ik lid ben van de European Alliance-fractie.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen

van Marc Hendrickx, Lorin Parys, Dirk de Kort, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem en An Christiaens
1669 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in het Rifgebied

van Karl Vanlouwe, Jan Van Esbroeck, Vera Jans, Ward Kennes, Herman De Croo en Marc Hendrickx
1614 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Marc Hendrickx, Andries Gryffroy, Dirk de Kort, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem en Björn Anseeuw
1458 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed - dinsdag 27 maart 2018 16.31u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed - dinsdag 06 maart 2018 17.04u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 22 - woensdag 07 februari 2018 15.05u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het onderzoek naar een regelgevend kader voor leegstandsbeheer en de introductie van dat kader

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Katrien Partyka en Michèle Hostekint
1669 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over de situatie en de gezondheidstoestand van de Iraanse professor Ahmadreza Djalali

van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
523 (2018-2019)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2