Mechelen

Als eerste schepen is Marc bevoegd voor diversiteit, integratie, onderwijs, burgerzaken en juridische zaken.
Zo is hij mee de kracht van verandering in zijn stad.

Al van de start van de legislatuur, beet hij zich vast in het taalactieplan. Doel van dit plan is Mechelaars te helpen een goede kennis van het Nederlands uit te bouwen.
Taalvaardigheid is  noodzakelijk om werk te vinden en om je te integreren in de maatschappij.

Maar ook de capaciteitsproblemen in Mechelse lagere scholen zijn een bijzonder aandachtspunt voor hem.
Dankzij zijn inzet konden op Vlaams niveau budgetten vrijgemaakt worden voor een uitbreiding van verschillende scholen.

Maar ook de viering van jubilarissen en 100-jarigen maakt deel uit van de dagtaak van Marc. Elke 100-jarige bezoekt hij persoonlijk en maandelijks ontvangt hij jubilarissen op het stadhuis.
Op jaarbasis worden er meer dan 300 koppels door Marc in de echt verbonden.

Nieuws over dit onderwerp

200 kandidaat-buddy's gezocht

De stad Mechelen is op zoek naar zo'n tweehonderd kandidaat-buddy's. De stad wil hen inzetten als naschoolse begeleider voor leerlingen die zich niet goed voelen op school en een duwtje in de rug …

Stad gaat samenwerken met CBE Open School

De stad Mechelen gaat - als onderdeel van haar Taalactieplan -- samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie Open School vzw. Het doel van de overeenkomst is om de 'digitale geletterdheid' bij …

Permanente schoolstraat in omgeving Go Shil!

De schoolstraat aan basisschool GO Shil!, die op het einde van vorig schooljaar werd ingericht, wordt vanaf het begin van volgend schooljaar permanent. Door zowel de Louizastraat als het O.L …