Mechelen

Als eerste schepen is Marc bevoegd voor diversiteit, integratie, onderwijs, burgerzaken en juridische zaken.
Zo is hij mee de kracht van verandering in zijn stad.

Al van de start van de legislatuur, beet hij zich vast in het taalactieplan. Doel van dit plan is Mechelaars te helpen een goede kennis van het Nederlands uit te bouwen.
Taalvaardigheid is  noodzakelijk om werk te vinden en om je te integreren in de maatschappij.

Maar ook de capaciteitsproblemen in Mechelse lagere scholen zijn een bijzonder aandachtspunt voor hem.
Dankzij zijn inzet konden op Vlaams niveau budgetten vrijgemaakt worden voor een uitbreiding van verschillende scholen.

Maar ook de viering van jubilarissen en 100-jarigen maakt deel uit van de dagtaak van Marc. Elke 100-jarige bezoekt hij persoonlijk en maandelijks ontvangt hij jubilarissen op het stadhuis.
Op jaarbasis worden er meer dan 300 koppels door Marc in de echt verbonden.

Nieuws over dit onderwerp

Hoofddoek wel. Hoofddoek niet. Hoofddoek misschien.

De saga in Gent van afgelopen dagen maakt de tweespalt tussen sommige partijen pijnlijk duidelijk. Aan de ene kant een partij die scholen wilt opleggen hoofddoeken toe te staan, aan de andere kant een …

Schoolbuurten moeten groener en nog veiliger worden

De stad Mechelen wil de komende jaren de schoolomgevingen veiliger maken. Daarvoor heeft ze het Octopuscharter 2.0 ondertekend. “We hebben allemaal de intentie om de schoolbuurten groener en nog …

Leestip: Bart De Wever over het vasthouden van onze waarden

In het Nieuw-Vlaamse Magazine van mei schreef voorzitter Bart De Wever in 'Uitgesproken' over het vasthouden aan onze waarden. Voorbeeld was het schudden van de hand, wat voor mij een elementair teken …